Bölgesel Toplantılar

Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Gerekli AR-GE Çalışmalarının Yapılması

Kongre Programının Oluşturulması

Konuşmacı ve Oturum Başkanları Adres Bankalarının Hazırlanması

Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurulun Oluşturulması

Davet Mektuplarının Hazırlanması, Gönderilmesi ve Takibi

Online Bildiri Sisteminin Oluşturulması ve Yönetimi

Konuşma Özetlerinin ve Tam Metinlerin Toplanması

Konuşmacı ve Oturum Başkanları CV’lerinin Toplanması

Test

Form Gönderimi

Tamam